Monthly Archives Czerwiec 2015

Seminarium EIQAS, Polska Komisja Akredytacyjna

W dniu 25 czerwca 2015 roku rozpoczęło się pięciodniowe międzynarodowe seminarium organizowane przez Polską Komisje Akredytacyjną. Tematyka spotkania poświęcona jest systemom jakości kształcenia na uczelniach wyższych oraz standardom opracowanym przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (ENQA). W gronie prelegentów znajduje się m.in. Tove Blytt Holment – członek panelu eksperckiego ENQA, natomiast przedstawiciele SGGW wraz z członkami innych polskich uczelni zostali zaproszeni w charakterze ekspertów...

czytaj więcej

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)

Zapraszamy do zapoznania się z oficjalnym dokumentem  Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Dokument został zatwierdzony w trakcie konferencji ministerialnej (14-15.05.2015) w Yerevanu.

czytaj więcej

Internacjonalizacja Szkolnictwa Wyższego

Proces umiędzynarodowienia Uczelni jest jednym z kluczowych wyzwań stojących przed polskim szkolnictwem wyższym. Umiędzynarodowienie to nie tylko podejmowanie studiów przez studentów zagranicznych w Polsce, ale również  długo- i krótkoterminowe zatrudnianie kadry naukowej z zagranicy czy uczestnictwo polskich naukowców w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. Celem umiędzynarodowienia Polskich Uczelni jest doprowadzenie do tego, by więcej studentów i naukowców zagranicznych było na naszych uczelniach, by większy był nasz udział w międzynarodowych projektach badawczych, pozyskiwanie międzynarodowych akredytacji oraz stworzenie odpowiedniego zaplecza dydaktycznego...

czytaj więcej

Biuletyn informacyjny EXCURSUS poświęcony jakości kształcenia w SGGW

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Biuletynem informacyjnym EXCURSUS poświęconemu jakości kształcenia w SGGW. Kolejne numery będą ukazywać się w zakładce Baza wiedzy. Życzymy miłej lektury.

czytaj więcej

Otwarte posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

W dniu wczorajszym (16.06.2015) odbyło się otwarte posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli Wydziałowi Pełnomocnicy ds. Jakości Kształcenia, Kierownik Biura Spraw Studenckich oraz przedstawiciele Biura Współpracy Narodowej. W trakcie spotkania poruszono kwestie zmian w zakresie systemu jakości kształcenia w SGGW z uwzględnieniem informacji na temat elektronicznego formularza do weryfikacji efektów kształcenia przez nauczycieli akademickich,   walidowania efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, oceny jakości kształcenia w jeżykach obcych oraz zmiany w kryteriach oceny PKA. Zgodnie z nowym statutem PKA uszczegółowieniu uległy zwłaszcza kryteria oceny programowej oraz warunki przyznawania ocen...

czytaj więcej

4W w SGGW

Nie pamiętam konkretnych pytań zespołu PKA. Niektóre były tak sformułowane, że nie wiadomo było do końca o co chodzi. Natomiast co mi się nasunęło po spotkaniu z nauczycielami akademickimi, otóż jednym z ważniejszych zadań dla systemu jakości kształcenia jest uzmysłowienie wszystkim członkom społeczności akademickiej jak ważna jest kontrola jakości. Że dzięki zastosowanym narzędziom (np. ankiety, hospitacje) nastąpi zmiana w jakości kształcenia tzn. działania muszą mieć charakter przyczynowo – skutkowy. Grupą, która najbardziej chyba tego nie czuje są właśnie nauczyciele akademiccy. Poza tym stwierdziłem, że nie potrafimy się chwalić co robimy, jakie mamy osiągnięcia w kierunku jakości kształcenia...

czytaj więcej

Zachęcamy do wypełnienia kwestionariusza oceny zasobów SGGW

Szanowni Państwo

Zmieniamy Uczelnie z myślą o studentach. Bez Was nie moglibyśmy istnieć! Dlatego chcielibyśmy wiedzieć jak najwięcej o tym co należy zmienić bądź udoskonalić w SGGW.

Państwa opinie pomogą nam w poprawie procesu dydaktycznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ankieta jest w formie elektronicznego formularza, dzięki czemu wypełnienie jej zajmie Państwu zaledwie chwilę. Z góry bardzo dziękujemy za udział w tym badaniu – każda wypełniona ankieta jest dla nas bardzo cenna.

http://goo.gl/forms/stbbgYQDLb

czytaj więcej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie najlepszą Uczelnią Rolniczą w Rankingu Uczelni Akademickich 2015 Perspektyw !

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zajęła 1 miejsce w kategorii uczelni rolniczych w Rankingu Uczelni Akademickich 2015 Perspektyw

Więcej na http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-uczelni-akademickich

czytaj więcej