SGGW otrzyma 672 813,21 PLN w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”

SGGW otrzyma 672 813,21 PLN w ramach projektu Doskonałość dydaktyczna uczelni. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest doskonalenie zdolności instytucjonalnej uczelni i kompetencji dydaktycznych kadr. Realizacja projektu przyczyni się do wdrażania zmian w SGGW, m.in. w zakresie zarządzania procesem dydaktycznym i jakością kształcenia, jak również do rozwoju kadry dydaktycznej, dydaktyczno-naukowej i wspierającej proces dydaktyczny.

Oprócz SGGW wsparcie otrzyma 51 uczelni na kwotę ponad 34 mln zł.

Pozostaw odpowiedź

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>