Baza Wiedzy

Wewnętrzna baza wiedzy systemu jakości kształcenia SGGW

http://e.sggw.pl/course/index.php?categoryid=361

Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego

Weryfikacja efektów kształcenia – Poradnik

Biuletyn Informacyjny EXCURSUS Nr 1(1)/2015

Biuletyn Informacyjny EXCURSUS Nr 1(2)/2016