Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia

Rektorska Komisja Ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024

 1. Przewodniczący: dr hab. inż. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW;
 2. Sekretarz: mgr Wojciech Ciechanowski;
 3. Pozostali członkowie:
  1. prof. dr hab. Marta Kupczyńska,
  2. dr hab. Dariusz Wrona, prof. SGGW,
  3. dr inż. Katarzyna Markowska-Lech,
  4. dr hab. inż. Piotr Boruszewski, prof. SGGW – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia,
  5. dr hab. Kamila Puppel, prof. SGGW,
  6. dr hab. Ewa Majewska,
  7. dr hab. Małgorzata Drywień, prof. SGGW,
  8. dr hab. Arkadiusz Gendek,
  9. dr hab. Emilia Paprzycka,
  10. dr Marcin Bator,
  11. dr Karolina Barszcz,
  12. mgr inż. Łukasz Janiszewski – przedstawiciel Doktorantów,
  13. Aleksandra Matwiejuk – przedstawiciel Studentów.