Monthly Archives Kwiecień 2015

Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych to stworzone w 2005 r. przez Komisję Europejską zalecenia dla organizacji naukowych i uniwersytetów. Karta opisuje prawa i obowiązki naukowców jak i instytucje ich zatrudniające. Dotyczą one warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności, opieki naukowej dla młodych. Kodeks zawiera zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać. Instytucje, które wdrożą zasady Karty i Kodeksu zgodnie z procedurą KE, otrzymują logo HR Excellence in Research.

czytaj więcej