Monthly Archives Maj 2015

Nowy Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zgodnie z treścią art. 53 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Polska Komisja Akredytacyjna przyjęła nowy statut wraz z załącznikami określającymi  szczegółowe kryteria oceny programowej w odniesieniu do profilu ogólnoakademickiego i praktycznego, szczegółowe kryteria oceny instytucjonalnej oraz warunki przyznawania ocen.

Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu weszła w życie z dniem 23 lutego 2015 r. Do dokonywania ocen programów kształcenia przyjętych przed dostosowaniem profili i programów kształcenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r...

czytaj więcej

Od 1 maja polski rynek pracy w pełni otwarty dla zagranicznych studentów

Zagraniczni studenci kształcący się w Polsce na studiach stacjonarnych będą mogli pracować cały rok bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Nowe przepisy pozwalają obcokrajowcom pracować w naszym kraju przez cały okres ważności wizy studenckiej, czyli przez pełny rok. Dotyczą one wszystkich studentów studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy studenckiej. Takie przepisy weszły w życie w Święto Pracy

http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,17858527,Od_1_maja_polski_rynek_pracy_w_pelni_otwarty_dla_zagranicznych.html?utm_source=m.gazeta.pl&utm_medium=testbox&utm_campaign=BizTechLink

czytaj więcej

SGGW wśród najlepszych na świecie

Serwis TopUniversities.com opublikował wyniki piątego rankingu QS World Univerisity Rankings by Subject (http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2015/agriculture-forestry).Wśr

ód najlepszych na świecie znalazło się siedem polskich uczelni.  Wśród wyróżnionych uczelni  znalazła się Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w pierwszej setce kategorii Rolnictwo I Leśnictwo. W rankingu oparto się metodologię klasyfikującą jednostki naukowo-dydaktyczne w 36 kategoriach uwzględniając m.in. opinie studentów, absolwentów, pracodawców a także wpływ badań naukowych na kształcenie.

czytaj więcej