Ocena studencka zajęć dydaktycznych

Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2022/2023

Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022

Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2020/2021

Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2019/2020

Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2018/2019

Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2017/2018

Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2016/2017

Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2015/2016

Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2014/2015

Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2013/2014

Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2012/2013

Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2011/2012 wraz ze zmianami na Uczelni w wyniku ankiet studenckich

Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2011/2012

Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2010/2011

Ocena Jakości Kształcenia w SGGW  w roku akademickim 2009/2010 (wychowanie fizyczne)

Ocena Jakości Kształcenia w SGGW  w roku akademickim 2009/2010 (języki obce)

Ocena jakości dydaktyki w roku akademickim 2009/2010 (po semestrze letnim)