Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie najlepszą Uczelnią Rolniczą w Rankingu Uczelni Akademickich 2015 Perspektyw !

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zajęła 1 miejsce w kategorii uczelni rolniczych w Rankingu Uczelni Akademickich 2015 Perspektyw

Więcej na http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-uczelni-akademickich