Monthly Archives Kwiecień 2020

Ustawa wprowadzająca zmiany w kształceniu zdalnym

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania istotnej części podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce wynikającym z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa COVID-19 przyjęto Ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 która zawiera zmiany w przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie wykorzystania technologii pracy zdalnej.

czytaj więcej