Monthly Archives Listopad 2018

Posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia SGGW

W dniu 29.10.2018 odbyło się posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia SGGW. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli członkowie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowi Pełnomocnicy ds. Jakości Kształcenia. W trakcie spotkania omówiono zagadnienia związane ze zmianami na Uczelni wynikającymi z wdrożenia przepisów Ustawy 2.0 na doskonalenie jakości kształcenia i funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia (WSZiDJK), informacje na temat planowanych w r. ak. 2018/2019 ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także informacje na temat dorocznego przeglądu WSZiDJK oraz weryfikacji efektów kształcenia...

czytaj więcej