Harmonogram stosowania Narzędzi Monitorowania Jakości Kształcenia w SGGW

Podczas zebrania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, które odbyło się 1 grudnia 2020 r. zatwierdzony został harmonogram stosowania narzędzi monitorowania jakości kształcenia. Dokument ten stanowi rekomendacje dotycząca terminów stosowania poszczególnych narzędzi. Jednocześnie wydział ma pełne prawo do stosowania wybranych narzędzi monitorowania jakości kształcenia w dowolnym czasie w zależności od potrzeb.

czytaj więcej

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą Uczelni, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

W dniu 17 listopada 2020 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą Uczelni, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

czytaj więcej

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji i funkcjonowania SGGW w okresie stanu epidemii

W dniu 19 listopada 2020 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji i funkcjonowania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w okresie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

czytaj więcej

Webinarium poświęcone wprowadzeniu do Europejskich Ram Zapewniania Jakości

W dniu 10 listopada 2020 roku odbyło się webinarium poświęcone omówieniu najważniejszych elementów Europejskich Ram Zapewniania Jakości. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane także dodatkowe materiały dotyczące zapewniania jakości w kształceniu za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Było to 5 spotkanie z cyklu 7 konferencji online poświęconych procesowi bolońskiemu.

Więcej informacji nt. kolejnych webinariów znajdują się na stronie: https://eua.eu/events.html

Nagranie ze spotkania znajduje się na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=wjvrC64lE9w&feature=youtu.be

czytaj więcej

Opinie studentów na temat realizacji kształcenia zdalnego w SGGW w semestrze letnim r. ak. 2019/2020

W wyniku zaistniałej na początku 2020 roku sytuacji kryzysowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz środkami zapobiegawczymi zastosowanymi przez organy państwowe od 13 marca 2020 roku proces kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego był realizowany zdalnie. Ze względu na niekonwencjonalny sposób przeprowadzenia ćwiczeń oraz wykładów, zasadnym stało się dokładne zbadanie zachodzącego zjawiska i zebranie opinii studentów na temat realizacji kształcenia w semestrze letnim r. ak. 2019/2020. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 2327 studentów SGGW ze wszystkich wydziałów oraz kierunków.

czytaj więcej

Wpływ COVID-19 na życie akademickie w SGGW – najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z wpływem COVID-19 na sprawy studenckie, organizacje wydarzeń i konferencji, a także wyjazdów i innych kwestii z życia akademickiego w SGGW znajdują się na stronie: https://www.sggw.pl/aktualnosci/aktualizacja-covid-19-najczesciej-zadawane-pytania

czytaj więcej

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ograniczeniu prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19 października w związku z COVID-19

W związku z ustanowieniem w Warszawie strefy czerwonej kształcenie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie). Wyjątek stanowią:

  • zajęcia, których charakter nie pozwala na realizację w sposób zdalny;
  • zajęcia przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów.

Pozostałe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19

czytaj więcej

Zarządzenie Rektora w spawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych w semestrze zimowym r. ak. 2020/2021

W dniu 30 września 2020 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021 w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

czytaj więcej

Powołanie Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem potencjalnego ryzyka wystąpienia koronawirusa SARS-CoV2 wśród społeczności SGGW

W dniu 28 września 2020 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora zmieniające Zarządzenie nr 31 z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem potencjalnego ryzyka wystąpienia koronawirusa SARS-CoV2 wśród społeczności SGGW oraz skutków tych działań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Uczelni.

 

czytaj więcej

Webinar z dr Stephanie Moore z University of New Mexico na temat nauczania zdalnego na poziomie uniwersyteckim

We wtorek 22 września odbyło się webinarium z dr Stephanie Moore z University of New Mexico dotyczące nauczania zdalnego na poziomie uniwersyteckim. W trakcie spotkania zostały poruszone tematy skutecznego uczenia się online, z uwzględnieniem interakcji pomiędzy uczestnikami, w tym przekazywania informacji zwrotnej, a także systemu oceniania wykorzystywanego w trakcie zajęć zdalnych.

Link do nagrania ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=63G-6G5xWnQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Kt9UV8WzRu8AXV45cw1_-IFvKMO4po645A-RuzmkbAfX5kjN0ucN9Sio

Link do udostępnionych materiałów: https://drive.google.com/drive/folders/1xrUV5UGlYy86OHtvRGprdful-QhRrPtO

czytaj więcej