Monthly Archives Sierpień 2014

Publikacja ENQA na temat doskonałości w kontekście jakości w szkolnictwie wyższym

Na początku sierpnia br. European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) udostępniło opracowanie zatytułowane „The Concept of Excellence in Higher Education” poświęcone rozważaniom na temat znaczenia pojęcia doskonałość w kontekście szkolnictwa wyższego. Przestrzeń dla dyskusji wyznaczają m.in. pytania: czym jest „doskonałość”, jak jest ona obecnie rozpoznawana, jakich kryteriów można użyć do oceny stopnia jej zaawansowania, czy istnieją przykłady praktyczne. Powyższe pytania zostały uzgodnione przez grupę roboczą powołaną przez ENQA w 2012 r., a zawarte w publikacji odpowiedzi stanowią dorobek dwuletniej pracy jej członków.

Publikacja odstępna jest na stronie: http://www.enqa...

czytaj więcej

Statystycznie – im wyższe wykształcenie, tym mniej bezrobotnych

Jak wynika z badania „Młodzi wykształceni, ale bezrobotni. Fakty i mity” przygotowanego przez Marię Drozdowicz-Bieć dla Forum Obywatelskiego Rozwoju http://www.for.org.pl/pl/a/3138,Analiza-92014-Mlodzi-wyksztalceni-ale-bezrobotni-Fakty-i-mity , odczytane 07.08.2014, sytuacja młodych wykształconych Polaków opuszczających mury uczelni jest lepsza, niż ich rówieśników bez wyższego wykształcenia. Dane statystyczne dowodzą, że:
• Odsetek zwolnień w okresach kryzysów gospodarczych, jest znacznie większy wśród robotników i pracowników biurowych, niż wśród osób z wyższym wykształceniem;
• Stopa bezrobocia, jest odwrotnie proporcjonalna do wykształcenia, czyli im wyższe wykształcenie, tym stopa bezrobocia niższa;
• Osoby z wyższym wykształceniem, które utraciły ...

czytaj więcej