Monthly Archives Styczeń 2014

Studencka ocena realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012

Szanowni Studenci,

Zapraszam do zapoznania się z raportem „Studencka ocena realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012” dostępnym na stronie www.jakoscksztalcenia.sggw.pl . Raport ten powstał na podstawie ankiet, wypełnionych w ubiegłym roku akademickim. W raporcie znajdziecie zestawienia dotyczące jakości kształcenia na Waszych wydziałach, oceny zajęć WF oraz lektoratów językowych. Ponadto, w raporcie przedstawiliśmy kilka wybranych zmian, które dokonały się na naszej Uczelni, dzięki waszym opiniom i sugestiom. Praca, którą wkładacie w rzetelne wypełnianie ankiet nie idzie na marne. Raporty sporządzone na podstawie Waszych ankiet są prezentowane i omawiane podczas posiedzeń Senatu Uczelni oraz analizowane przez władze każdego wydziału...

czytaj więcej

Plakat

Plakat - studencka ocena zajęć

czytaj więcej

List Prorektora ds. Dydaktyki do studentów

Baner studencka ocena realizacji zajęć

Drodzy Studenci,

Okres sesji egzaminacyjnej to w SGGW nie tylko czas oceny Państwa wiedzy, ale także szansa do dokonania oceny odbytych zajęć i osób je prowadzących. Od wielu lat w naszej Uczelni prowadzone są badania „Ocena jakości kształcenia” na podstawie ankiet wypełnianych dobrowolnie przez studentów. Dzięki nim możemy określić jaki jest poziom Państwa satysfakcji z realizacji poszczególnych zajęć, porównać jakość kształcenia na wydziałach, a co dla nas jest szczególnie ważne dowiedzieć się, które obszary wymagają poprawy, jakie są oczekiwania oraz propozycje zmian. Ta nieoceniona wiedza jest podstawą działań zmierzających do doskonalenia dydaktyki zarówno przez poszczególnych prowadzących, jak i w odniesieniu do całej naszej Uczelni...

czytaj więcej