Monthly Archives Marzec 2021

Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2019/2020

W dniu 22 lutego 2020 r. na posiedzeniu Senatu dokonano corocznej oceny funkcjonowania obszaru jakości kształcenia w SGGW. Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW przedstawił wyniki studenckiej oceny zajęć dydaktycznych  w r. ak. 2019/2020 oraz omówił wybrane aspekty dotyczące prowadzonego w semestrze letnim nauczania zdalnego w SGGW. Podczas dyskusji wskazano konieczność doskonalenia systemów informatycznych wspierających procesy kształcenia, a także promocji dobrych praktyk i postaw w prowadzeniu dydaktyki.

czytaj więcej