Kategoria Studencka ocena zajęć

Senat dyskutował o jakości kształcenia

W dniu 24 lutego 2020 r. na posiedzeniu Senatu dokonano corocznej oceny funkcjonowania obszaru jakości kształcenia w SGGW. Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia dr hab. Mariusz Maciejczak przedstawił wyniki studenckiej oceny zajęć dydaktycznych  w r. ak. 2018/2019 oraz ocenę skuteczności działania i zmiany w funkcjonowaniu Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w SGGW. Podczas dyskusji  Rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski wskazał m.in. na konieczność podejmowania zdecydowanych działań korekcyjnych przy jednoczesnej promocji dobrych praktyk i postaw w prowadzeniu dydaktyki, która w SGGW stanowi jeden ze strategicznych priorytetów.

Wyniki oceny studenckiej 2018/2019.

czytaj więcej

Akcja Ankietyzacja !

Jak co semestr, po zakończeniu sesji egzaminacyjnej na Uczelni przeprowadzana jest studencka ocena zajęć dydaktycznych. W ankiecie studentki i studenci mogą wyrazić swoje opinie o jakości zajęć w których uczestniczyli i o wykładowcach, którzy je prowadzili. Tak jest i w tym semestrze. Razem z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów SGGW zachęcamy wszystkich do wypełnienia ankiety. To właśnie dzięki m.in. takim ankietom doskonalone są zajęcia i warsztat osób które je prowadzą. Każda ankieta jest anonimowa, każda jest analizowana, każda pomaga w doskonaleniu jakości kształcenia w SGGW. Każdy głos jest ważny, weź udział!

Akcja Ankietyzacja RUSS SGGW na facebooku

czytaj więcej

Studencka ocena realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012

Szanowni Studenci,

Zapraszam do zapoznania się z raportem „Studencka ocena realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012” dostępnym na stronie www.jakoscksztalcenia.sggw.pl . Raport ten powstał na podstawie ankiet, wypełnionych w ubiegłym roku akademickim. W raporcie znajdziecie zestawienia dotyczące jakości kształcenia na Waszych wydziałach, oceny zajęć WF oraz lektoratów językowych. Ponadto, w raporcie przedstawiliśmy kilka wybranych zmian, które dokonały się na naszej Uczelni, dzięki waszym opiniom i sugestiom. Praca, którą wkładacie w rzetelne wypełnianie ankiet nie idzie na marne. Raporty sporządzone na podstawie Waszych ankiet są prezentowane i omawiane podczas posiedzeń Senatu Uczelni oraz analizowane przez władze każdego wydziału...

czytaj więcej

Plakat

Plakat - studencka ocena zajęć

czytaj więcej

List Prorektora ds. Dydaktyki do studentów

Baner studencka ocena realizacji zajęć

Drodzy Studenci,

Okres sesji egzaminacyjnej to w SGGW nie tylko czas oceny Państwa wiedzy, ale także szansa do dokonania oceny odbytych zajęć i osób je prowadzących. Od wielu lat w naszej Uczelni prowadzone są badania „Ocena jakości kształcenia” na podstawie ankiet wypełnianych dobrowolnie przez studentów. Dzięki nim możemy określić jaki jest poziom Państwa satysfakcji z realizacji poszczególnych zajęć, porównać jakość kształcenia na wydziałach, a co dla nas jest szczególnie ważne dowiedzieć się, które obszary wymagają poprawy, jakie są oczekiwania oraz propozycje zmian. Ta nieoceniona wiedza jest podstawą działań zmierzających do doskonalenia dydaktyki zarówno przez poszczególnych prowadzących, jak i w odniesieniu do całej naszej Uczelni...

czytaj więcej