Struktura organizacyjna uczelni

Struktura organizacyjna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Załącznik nr 2 „Struktura organizacyjna” do Zarządzenia Rektora nr 46 z dnia 1.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.