Pełnomocnicy Dziekanów ds. Jakości Kształcenia

Wydział Rolnictwa i Biologii

dr hab. Agnieszka Gniazdowska Piekarska

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

dr hab. Marta Kupczyńska, prof. SGGW

 

Wydział Leśny

dr inż. Arkadiusz Gruchała

 

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

dr hab. Dariusz Wrona

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Katarzyna Markowska-Lech

 

Wydział Technologii Drewna

dr hab. Paweł Kozakiewicz

 

Wydział Nauk o Zwierzętach

dr Ewa Kuźnicka

 

Wydział Nauk Ekonomicznych

dr inż. Mariusz Maciejczak

 

Wydział Nauk o Żywności

dr  Ewa Majewska

 

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

dr hab. Anna Kołłajtis Dołowy

 

Wydział Inżynierii Produkcji

dr inż. Piotr Borowski

 

Wydział Nauk Społecznych

dr Barbara Post

 

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

dr  Alina Jóźwikowska