Koordynatorzy ds. Jakości Kształcenia

Wydział Rolnictwa i Biologii

dr hab. Magdalena Szymańska

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

dr Karolina Barszcz

 

Wydział Leśny

dr hab. Mirela Tulik, prof. SGGW

 

Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii

dr inż. Dagmara Stangierska

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Katarzyna Markowska-Lech

 

Wydział Technologii Drewna

dr Izabela Betlej

 

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

dr hab. Kamila Puppel, prof. SGGW

 

Wydział Ekonomiczny

dr Magdalena Mądra-Sawicka

 

Wydział Technologii Żywności

dr hab.  Ewa Majewska

 

Wydział Żywienia Człowieka

dr hab. Małgorzata Drywień, prof. SGGW

 

Wydział Inżynierii Produkcji

dr hab. Arkadiusz Gendek

 

Wydział Socjologii i Pedagogiki

dr Arleta Hrehorowicz

 

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

dr inż. Marcin Bator

 

Szkoła Doktorska SGGW

dr hab. Justyna Franc – Dąbrowska, prof. SGGW – kierownik Szkoły Doktorskiej