Koordynatorzy ds. Jakości Kształcenia

Wydział Rolnictwa i Biologii

dr hab. Magdalena Szymańska

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

prof. dr hab. Marta Kupczyńska

 

Wydział Leśny

dr inż. Arkadiusz Gruchała

 

Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii

dr hab. Ewa Mirzwa – Mróz

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Katarzyna Markowska-Lech

 

Wydział Technologii Drewna

dr inż. Justyna Biernacka

 

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

prof. dr hab. Marian Brzozowski

 

Wydział Ekonomiczny

dr Piotr Pietrzak

 

Wydział Technologii Żywności

dr hab.  Ewa Majewska

 

Wydział Żywienia Człowieka

dr hab. Małgorzata Drywień, prof. SGGW

 

Wydział Inżynierii Produkcji

dr inż. Piotr Borowski

 

Wydział Socjologii i Pedagogiki

dr Izabela Podobas

 

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

dr  Alina Jóźwikowska

 

Szkoła Doktorska SGGW

dr hab. Justyna Franc – Dąbrowska, prof. SGGW – kierownik Szkoły Doktorskiej