Daily Archives 17 czerwca 2015

Otwarte posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

W dniu wczorajszym (16.06.2015) odbyło się otwarte posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli Wydziałowi Pełnomocnicy ds. Jakości Kształcenia, Kierownik Biura Spraw Studenckich oraz przedstawiciele Biura Współpracy Narodowej. W trakcie spotkania poruszono kwestie zmian w zakresie systemu jakości kształcenia w SGGW z uwzględnieniem informacji na temat elektronicznego formularza do weryfikacji efektów kształcenia przez nauczycieli akademickich,   walidowania efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, oceny jakości kształcenia w jeżykach obcych oraz zmiany w kryteriach oceny PKA. Zgodnie z nowym statutem PKA uszczegółowieniu uległy zwłaszcza kryteria oceny programowej oraz warunki przyznawania ocen...

czytaj więcej