Wewnętrzne

Uchwała nr 1 – 2013/2014
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23 września 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Formularz przeglądu systemu

Katalog Narzędzi Monitorowania Jakości Kształcenia w SGGW

Instrukcja okresowej oceny zasobów i zaplecza dydaktycznego SGGW

Instrukcja współpracy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z pracodawcami przy wykorzystaniu platformy wspomagającej zdalną weryfikację programów kształcenia przez pracodawców

Instrukcja w sprawie uruchamiania i rozliczania przedmiotów w języku obcym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instrukcja przeprowadzania studenckiej oceny jakości kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wykaz Aktów Prawnych Regulujących Obszar Jakości Kształcenia w SGGW w rok ak. 2014/2015

Wykaz Aktów Prawnych Regulujących Obszar Jakości Kształcenia w SGGW w rok ak. 2015/2016

Wykaz Aktów Prawnych Regulujących Obszar Jakości Kształcenia w SGGW w rok ak. 2015/2016. Archiwum z plikami

Wykaz Aktów Prawnych Regulujących Obszar Jakości Kształcenia w SGGW w rok ak. 2016/2017

Wykaz Aktów Prawnych Regulujących Obszar Jakości Kształcenia w SGGW w rok ak. 2016/2017. Archiwum z plikami

Wykaz Aktów Prawnych Regulujących Obszar Jakości Kształcenia w SGGW w rok ak. 2017/2018

Wykaz Aktów Prawnych Regulujących Obszar Jakości Kształcenia w SGGW w rok ak. 2017/2018. Archiwum z plikami