Monthly Archives Marzec 2015

Joint programmes from A to Z. A reference guide for practitioners – kompleksowy przwodnik opracowywania wspólnych programów przez instytucje naukowe

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą publikacją „Joint programmes from A to Z. A reference guide for practitioners”. Publikacja ta stanowi kompleksowy, a zarazem praktyczny przewodnik na temat wszystkich aspektów, które powinny być brane pod uwagę przy opracowywaniu wspólnych programów i zarządzaniu nimi przez instytucje naukowe. Koncentruje się na programach prowadzących do uzyskania wspólnego stopnia naukowego oferowanych przez instytucje w różnych krajach. Polecamy

czytaj więcej

W dyskusji o przyszłości polskich uczelni o jakości kształcenia także …

Polecamy uwadze dwa teksty opublikowane w Kulturze Liberalnej będące diagnozą także jakości kształcenia w polskich uczelniach. W artykule pt: „Uniwersytety są „rolowane”” z prof. Michałem Kleiberem rozmawia Łukasz Pawłowski [KL nr 316 (5/2015) z 27 stycznia 2015, http://kulturaliberalna.pl/2015/01/27/michal-kleiber-rozmowa-polski-uniwersytet/]. Polemikę z Prezesem PAN podejmuje Mateusz Mazzini, absolwent Oxfordu, w artykule pt: „Upadek edukacyjnego domina” [KL nr 321 (10/2015) z 3 marca 2015, http://kulturaliberalna.pl/2015/03/03/upadek-edukacyjnego-domina/ ].

czytaj więcej

Otwarte posiedzenie Rektorskiej Komisji ds Jakości Kształcenia

W dniu 05.03.2015 odbyło się otwarte posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia poświęcone prezentacji dokumentu opracowanego przez Polską Komisję Akredytacyjną „Szczegółowe kryteria ocen” oraz wymianie doświadczeń po ostatnich wizytacjach Polskiej Komisji Akredytacyjnej w SGGW. W trakcie spotkania swoimi doświadczeniami i uwagi po przebytych ocenach przez PKA podzielili się z gośćmi Prof. dr hab. Marta Kupczyńska z Wydziału Medycy Weterynaryjnej oraz Prof. dr hab. Michał Zasada z Wydziału Leśnego. Celem spotkania było m.in. rozwijanie skutecznego systemu jakości kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

IMAG0729IMAG0739IMAG0741IMAG0743IMAG0745

czytaj więcej