Monthly Archives Sierpień 2021

Kierunki SGGW wyznaczone do oceny programowej PKA w roku akademickim 2021/2022

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 644/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  w sprawie kierunków studiów wyznaczonych do oceny programowej w roku akademickim 2021/2022, zespoły Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą oceny programowe na niżej wymienionych kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

  • logistyka, Wydział Ekonomiczny, IV kwartał 2021,
  • zarządzanie, Wydział Ekonomiczny, IV kwartał 2021,
  • bioinżynieria zwierząt, Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, I kwartał 2022,
  • hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, I kwartał 2022,
  • dietetyka, Wydział Żywienia Człowieka, I kwartał 2022,
  • pedagogika, Wydział Socjologii i Pedagogiki, I kwartał 2022,
  • towaroznawstwo w biogosp...
czytaj więcej

Wytyczne MEiN dla uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

Od nowego roku akademickiego 2021/2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje co do zasady powrót do prowadzenia kształcenia w siedzibach uczelni. Jednocześnie w sytuacji zwiększenia zagrożenia epidemicznego może zostać wprowadzone kształcenie w trybie hybrydowym, a w szczególnych przypadkach również powrót do kształcenia zdalnego.

Ze zniesieniem czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni związane jest:

  • przywrócenie możliwości przeprowadzania ocen okresowych nauczycieli akademickich,
  • zachowanie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktorantów, a także legitymacji służbowych nauczycieli akademickich – pozostają one ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu...
czytaj więcej