Monthly Archives Październik 2016

Aktualizacja wykazu Aktów Prawnych Regulujących Obszar Jakości Kształcenia w SGGW

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym wykazem aktów prawnych regulujących obszar jakości kształcenia w SGGW. Dokumenty wraz z załącznikami dostępne są do pobrania w zakładce Wymagania Wewnętrzne na stronie http://jakoscksztalcenia.sggw.pl/ jak również w Bazie Wiedzy Moodla (http://e.sggw.pl/course/index.php?categoryid=361)

czytaj więcej