Monthly Archives Wrzesień 2020

Webinar z dr Stephanie Moore z University of New Mexico na temat nauczania zdalnego na poziomie uniwersyteckim

We wtorek 22 września odbyło się webinarium z dr Stephanie Moore z University of New Mexico dotyczące nauczania zdalnego na poziomie uniwersyteckim. W trakcie spotkania zostały poruszone tematy skutecznego uczenia się online, z uwzględnieniem interakcji pomiędzy uczestnikami, w tym przekazywania informacji zwrotnej, a także systemu oceniania wykorzystywanego w trakcie zajęć zdalnych.

Link do nagrania ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=63G-6G5xWnQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Kt9UV8WzRu8AXV45cw1_-IFvKMO4po645A-RuzmkbAfX5kjN0ucN9Sio

Link do udostępnionych materiałów: https://drive.google.com/drive/folders/1xrUV5UGlYy86OHtvRGprdful-QhRrPtO

czytaj więcej

Organizacja nauki w semestrze zimowym 2020/2021

W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dla wszystkich form i poziomów kształcenia będą realizowane w formie hybrydowej, tzn. zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-studentow_/organizacja-nauki-w-semestrze-zimowym-2020-2021

czytaj więcej