Monthly Archives Październik 2014

Czesne i stypendia dla studentów są bardzo różne w całej Europie

Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego dziś przez sieć Eurydice Komisji Europejskiej, wysokość czesnego, stypendiów/grantów oraz pożyczek/kredytów studenckich nadal uwydatnia istotne różnice w Europie. W sprawozdaniu obejmującym 33 kraje europejskie pokazano, że systemy opłat utrzymują się na stosunkowo stałym poziomie na całym kontynencie, chociaż istnieją też pewne godne uwagi wyjątki. Niemcy to jedyny kraj, który niedawno zniósł czesne, pomimo że wprowadził je niedawno, bo dopiero w 2007 r.

Estonia wprowadziła istotne zmiany do swojego systemu finansowania w 2014 r., uzależniając opłaty od wyników w nauce: pobiera się je tylko od studentów, którym nie udało się planowo kontynuować studiów, tzn...

czytaj więcej