Seminarium EIQAS, Polska Komisja Akredytacyjna

W dniu 25 czerwca 2015 roku rozpoczęło się pięciodniowe międzynarodowe seminarium organizowane przez Polską Komisje Akredytacyjną. Tematyka spotkania poświęcona jest systemom jakości kształcenia na uczelniach wyższych oraz standardom opracowanym przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (ENQA). W gronie prelegentów znajduje się m.in. Tove Blytt Holment – członek panelu eksperckiego ENQA, natomiast przedstawiciele SGGW wraz z członkami innych polskich uczelni zostali zaproszeni w charakterze ekspertów. Celem pięciodniowych warsztatów jest omówienie metodologii oceny jakości kształcenia oraz zaprezentowanie dobrych praktyk w tym obszarze przez międzynarodowe jednostki partnerskie zajmujące się wdrożeniem standardów rekomendowanych przez ENQA oraz zapewnieniem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym.20150626_121050_resized