Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
dr inż. Mariusz Maciejczak
jakoscksztalcenia@sggw.pl
tel. 22 59 34235