Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

dr hab. inż. Mariusz Maciejczak

e-mail: jakoscksztalcenia@sggw.pl
tel. 22 59 34235

www.jakoscksztalcenia.sggw.pl

Profil na facebooku