Monthly Archives Październik 2015

Weryfikacja efektów kształcenia za rok akademicki 2014/2015

Szanowni Państwo

Przypominamy o konieczności dokonania weryfikacji efektów kształcenia do 31 października. Wnioski z przeprowadzonej weryfikacji powinny być zawarte w raporcie zbiorczym opracowywanym przez Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia na właściwym Wydziale

czytaj więcej

Wykaz Aktów Prawnych Regulujących Obszar Jakości Kształcenia w SGGW

Obszar jakości kształcenia w SGGW podlega permanentnym zmianom oraz doskonaleniu dlatego też zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wykazem aktów prawnych regulujących obszar jakości kształcenia w SGGW. Dokumenty wraz z załącznikami dostępne są do pobrania w zakładce Wymagania Wewnętrzne na stronie http://jakoscksztalcenia.sggw.pl/ jak również w Bazie Wiedzy Moodla (http://e.sggw.pl/course/index.php?categoryid=361)

czytaj więcej

Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015 – 2030

Zachęcamy do zapoznania się z „Programem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015 – 2030” opracowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Realizacja Programu rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki będzie służyć osiągnięciu czterech celów głównych:
1. Wzrostowi jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym i dopasowaniu go do potrzeb społecznych i gospodarczych;
2. Poprawie jakości badań prowadzonych w polskich instytucjach naukowych;
3. Poprawie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce poprzez zmiany w obszarach organizacji, zarządzania i finansowania;
4. Zwiększeniu oddziaływania na otoczenie społeczne, gospodarcze i międzynarodowe.

czytaj więcej