Monthly Archives Listopad 2014

Wersja robocza Europejskich Standardów i Wskazówek w Zakresie Jakości Kształcenia

Zmodyfikowana wersja Europejskich Standardów i Wskazówek (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG) została przyjęta przez Bologna Follow-Up Group. Formalne zatwierdzenie dokumentu jest planowane na maj 2015 r., ale już teraz został on udostępniony, można go pobrać ze strony ENQA

http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2014/10/esg-draft-endorsed-by-bfug.pdf

czytaj więcej