Monthly Archives Grudzień 2013

Posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Dnia 27 listopada w budynku numer 7 miało miejsce posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia poświęcone doskonaleniu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w SGGW. W spotkaniu udział wzięli Prorektorzy, członkowie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, kierownicy jednostek administracyjnych oraz Pełnomocnicy Dziekanów ds. Jakości Kształcenia.

Dyskusja rozpoczęła się od wystąpienia pani dr hab. Justyny Więcek, prodziekana ds. dydaktyki na Wydziale Nauk o Zwierzętach, która jest świeżo po wizycie PKA...

czytaj więcej