Monthly Archives Luty 2020

Senat dyskutował o jakości kształcenia

W dniu 24 lutego 2020 r. na posiedzeniu Senatu dokonano corocznej oceny funkcjonowania obszaru jakości kształcenia w SGGW. Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia dr hab. Mariusz Maciejczak przedstawił wyniki studenckiej oceny zajęć dydaktycznych  w r. ak. 2018/2019 oraz ocenę skuteczności działania i zmiany w funkcjonowaniu Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w SGGW. Podczas dyskusji  Rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski wskazał m.in. na konieczność podejmowania zdecydowanych działań korekcyjnych przy jednoczesnej promocji dobrych praktyk i postaw w prowadzeniu dydaktyki, która w SGGW stanowi jeden ze strategicznych priorytetów.

Wyniki oceny studenckiej 2018/2019.

czytaj więcej

WEK’ujemy sukcesy!

Jak co semestr prosimy wszystkich Wykładowców, którzy prowadzili zajęcia, wstawili już oceny i zamknęli protokoły w systemie eHMS o wykonanie Weryfikacji Efektów Kształcenia. Krótka ankieta stanowi podsumowanie zakończonego cyklu kształcenia z perspektywy nauczyciela akademickiego. Warto napisać o sukcesach i o potencjałach do (ciągłego) doskonalenia w kolejnych cyklach.

czytaj więcej

Akcja Ankietyzacja !

Jak co semestr, po zakończeniu sesji egzaminacyjnej na Uczelni przeprowadzana jest studencka ocena zajęć dydaktycznych. W ankiecie studentki i studenci mogą wyrazić swoje opinie o jakości zajęć w których uczestniczyli i o wykładowcach, którzy je prowadzili. Tak jest i w tym semestrze. Razem z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów SGGW zachęcamy wszystkich do wypełnienia ankiety. To właśnie dzięki m.in. takim ankietom doskonalone są zajęcia i warsztat osób które je prowadzą. Każda ankieta jest anonimowa, każda jest analizowana, każda pomaga w doskonaleniu jakości kształcenia w SGGW. Każdy głos jest ważny, weź udział!

Akcja Ankietyzacja RUSS SGGW na facebooku

czytaj więcej

Nowa Polityka Jakości Kształcenia w SGGW

27 stycznia 2020 r. Senat przyjął nowe – trzecie wydanie Polityki Jakości Kształcenia SGGW.

Zapisano w niej, że celami procesu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz w Szkole Doktorskiej i na studiach podyplomowych jest prowadzenie edukacji tak, aby nasi absolwenci posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na najwyższym poziomie oraz byli przygotowani do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy oraz do działania na współczesnym rynku pracy.

[pełna treść Polityki Jakości kształcenia SGGW z 2020 r.]

 

czytaj więcej

Nowa uchwała Senatu SGGW

27 stycznia 2020 r. Senat przyjął uchwałę 67-2019/2020 wprowadzającą nowe – trzecie wydanie uczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

[treść uchwały]

czytaj więcej