Daily Archives 15 czerwca 2015

4W w SGGW

Nie pamiętam konkretnych pytań zespołu PKA. Niektóre były tak sformułowane, że nie wiadomo było do końca o co chodzi. Natomiast co mi się nasunęło po spotkaniu z nauczycielami akademickimi, otóż jednym z ważniejszych zadań dla systemu jakości kształcenia jest uzmysłowienie wszystkim członkom społeczności akademickiej jak ważna jest kontrola jakości. Że dzięki zastosowanym narzędziom (np. ankiety, hospitacje) nastąpi zmiana w jakości kształcenia tzn. działania muszą mieć charakter przyczynowo – skutkowy. Grupą, która najbardziej chyba tego nie czuje są właśnie nauczyciele akademiccy. Poza tym stwierdziłem, że nie potrafimy się chwalić co robimy, jakie mamy osiągnięcia w kierunku jakości kształcenia...

czytaj więcej