Zewnętrzne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Wersja robocza Europejskich Standardów i Wskazówek w Zakresie Jakości Kształcenia

Szczegółowe Kryteria Ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)

Akty wykonawcze

Wybrane „Dobre Praktyki” Zarządzania Jakością Kształcenia w Polskich Szkołach Wyższych