Zewnętrzne

https://www.gov.pl/web/nauka/koronawirus–informacje-i-rekomendacje

Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni z 18 maja 2020 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące zajęć, które mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na wszystkich kierunkach studiów i poziomach kształcenia z dnia 27.03.2020.

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)

Akty wykonawcze

Wybrane „Dobre Praktyki” Zarządzania Jakością Kształcenia w Polskich Szkołach Wyższych