Opinie studentów na temat realizacji kształcenia zdalnego w SGGW w semestrze letnim r. ak. 2019/2020

W wyniku zaistniałej na początku 2020 roku sytuacji kryzysowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz środkami zapobiegawczymi zastosowanymi przez organy państwowe od 13 marca 2020 roku proces kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego był realizowany zdalnie. Ze względu na niekonwencjonalny sposób przeprowadzenia ćwiczeń oraz wykładów, zasadnym stało się dokładne zbadanie zachodzącego zjawiska i zebranie opinii studentów na temat realizacji kształcenia w semestrze letnim r. ak. 2019/2020. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 2327 studentów SGGW ze wszystkich wydziałów oraz kierunków.

czytaj więcej

Wpływ COVID-19 na życie akademickie w SGGW – najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z wpływem COVID-19 na sprawy studenckie, organizacje wydarzeń i konferencji, a także wyjazdów i innych kwestii z życia akademickiego w SGGW znajdują się na stronie: https://www.sggw.pl/aktualnosci/aktualizacja-covid-19-najczesciej-zadawane-pytania

czytaj więcej

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ograniczeniu prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19 października w związku z COVID-19

W związku z ustanowieniem w Warszawie strefy czerwonej kształcenie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie). Wyjątek stanowią:

  • zajęcia, których charakter nie pozwala na realizację w sposób zdalny;
  • zajęcia przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów.

Pozostałe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19

czytaj więcej

Zarządzenie Rektora w spawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych w semestrze zimowym r. ak. 2020/2021

W dniu 30 września 2020 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021 w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

czytaj więcej

Powołanie Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem potencjalnego ryzyka wystąpienia koronawirusa SARS-CoV2 wśród społeczności SGGW

W dniu 28 września 2020 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora zmieniające Zarządzenie nr 31 z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem potencjalnego ryzyka wystąpienia koronawirusa SARS-CoV2 wśród społeczności SGGW oraz skutków tych działań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Uczelni.

 

czytaj więcej

Webinar z dr Stephanie Moore z University of New Mexico na temat nauczania zdalnego na poziomie uniwersyteckim

We wtorek 22 września odbyło się webinarium z dr Stephanie Moore z University of New Mexico dotyczące nauczania zdalnego na poziomie uniwersyteckim. W trakcie spotkania zostały poruszone tematy skutecznego uczenia się online, z uwzględnieniem interakcji pomiędzy uczestnikami, w tym przekazywania informacji zwrotnej, a także systemu oceniania wykorzystywanego w trakcie zajęć zdalnych.

Link do nagrania ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=63G-6G5xWnQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Kt9UV8WzRu8AXV45cw1_-IFvKMO4po645A-RuzmkbAfX5kjN0ucN9Sio

Link do udostępnionych materiałów: https://drive.google.com/drive/folders/1xrUV5UGlYy86OHtvRGprdful-QhRrPtO

czytaj więcej

Organizacja nauki w semestrze zimowym 2020/2021

W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dla wszystkich form i poziomów kształcenia będą realizowane w formie hybrydowej, tzn. zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-studentow_/organizacja-nauki-w-semestrze-zimowym-2020-2021

czytaj więcej

Zarządzenie Rektora z dnia 15.06.2020r. w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się

W dniu 15 czerwca 2020 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się określonych w programie studiów w formie zdalnej, z wykorzystaniem technologii informatycznych. W zarządzeniu zostały również zawarte informacje dotyczące odbycia oraz zaliczenia praktyk zawodowych. Więcej informacji znajduję się w załączonym pliku.

czytaj więcej

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobów przeprowadzania zaliczeń i egzaminów na studiach

W dniu 09.06.2020 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało komunikat dotyczący sposobów przeprowadzania zaliczeń i egzaminów na studiach. Ministerstwo podkreśla, że uczelnie posiadają autonomie w zakresie decyzji o wyborze odpowiedniego sposobu przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia danych zajęć, a także egzaminu dyplomowego. Ministerstwo zaleca przeprowadzanie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w trybie zdalnym. Natomiast w przypadkach realizacji zaliczeń i egzaminów na terenie uczelni powinny się one odbywać z zachowaniem wszelkich procedur zapewniających bezpieczeństwo wobec zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/sposob-przeprowadzania-zaliczen-i-egzaminow-na-studiach

czytaj więcej

Ranking U-Multirank

Projekt U-Multirank jest wielowymiarowym, międzynarodowym rankingiem szkół wyższych, niezależną klasyfikacją przygotowaną przy wsparciu finansowym z programu Erasmus + Komisji Europejskiej.  U-Multirank porównuje wyniki poszczególnych uczelni w pięciu kategoriach: dydaktyki i nauki, badań, transferu wiedzy, orientacji międzynarodowej, zaangażowania regionalnego.

W edycji 2019 udział wzięło ponad 1800 uniwersytetów z 92 krajów. W Polsce udział w rankingu bierze 37 uczelni wyższych.

Uzyskane przez SGGW w 2019 r. oceny w większości wskaźników osiągały wartości z dolnych kwartyli. W zakresie kryteriów Dydaktyka oraz Nauka uczelnia uplasowała się w dolnym przedziale wyników...

czytaj więcej