Monthly Archives Styczeń 2016

Otwarte posiedzenie Rektorskiej Komisji ds Jakości Kształcenia SGGW

W dniu dzisiejszym (28.01.2016) odbyło się otwarte posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia SGGW. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli członkowie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowi Pełnomocnicy ds. Jakości Kształcenia oraz Kierownik Biura Spraw Studenckich. W trakcie spotkania omówiono wnioski z okresowego przeglądu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na poszczególnych wydziałach, oceny umiędzynarodowienia oraz weryfikacji efektów kształcenia za pomocą elektronicznego systemu WEK. Podsumowania wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji dokonała Pani Prof. dr hab. Irena Ozimek oraz dr. hab...

czytaj więcej

Przyczyny i konsekwencje niedopasowania kompetencji do potrzeb rynku pracy

Podstawą rozwoju społeczeństw i gospodarek są dziś wiedza i umiejętności, bez których nie można mówić o spójności społecznej, konkurencyjności, czy innowacyjności. Ukończenie dobrej szkoły lub uniwersytetu przestaje być gwarancją sukcesu – potrzebne staje się ciągłe uzupełnianie wiedzy i umiejętności zwłaszcza w sytuacji, kiedy coraz więcej osób pracuje na stanowiskach, które nie są spójne ze zdobytym wykształceniem, a brak podstawowych kompetencji może powodować wykluczenie z ważnych obszarów życia społecznego...

czytaj więcej

Ankieta dotycząca informacji o jakości kształcenia w SGGW

Szanowni Państwo

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest poznanie opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych na temat informacji dotyczących jakości kształcenia, jakie są przekazywane w ramach zarówno Uczelni jak i Wydziałów. Badanie jest anonimowe, a jego wyniki pozwolą Władzom Uczelni oraz Wydziałów na lepsze zarządzanie informacją i wiedzą o jakości kształcenia.

Ankieta znajduje się pod adresem  http://goo.gl/forms/krC8P7KRoI. Jej wypełnienie zajmie około 5 min.

czytaj więcej