Monthly Archives Maj 2014

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uplasowała się na pierwszym miejscu w grupie uczelni rolniczych w Rankingu 2014 Perspektyw i Rzeczpospolitej

Szkoła Główna Gospodarstwa wiejskiego zajęła pierwsze miejsca w grupach rankingowych:     Kierunki o żywieniu i żywności, Kierunki rolnicze i leśne, oraz liczące się miejsca w zakresie Weterynarii i w Kierunków przyrodniczych. W ogólnym rankingu SGGW zajęło 25 miejsce.

Misją rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej niezmiennie jest dostarczanie informacji o tym, jak oceniane są polskie uczelnie. To jednak nie tylko narzędzie, które mądrze wykorzystane może posłużyć maturzystom i ich rodzicom. Ranking to także kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego – panoramiczne zdjęcie wykonane tu i teraz, przedstawiające nasze uczelnie i ich ambicje z różnych, ale nieprzypadkowo dobranych perspektyw.

wykres1

W ranking wpisana jest wizja uczelni ideal...

czytaj więcej

SGGW spotyka się z pracodawcami

W związku z realizacją projektu „Podnoszenie jakości zarządzania zasobami SGGW” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbywają się cykle spotkań przedstawicieli wydziałów z reprezentantami organizacji gospodarczych, które uznane zostały za kluczowych pracodawców dla poszczególnych kierunków oferowanych na uczelni. 13 maja br. zorganizowano rozmowy z pracodawcami z trzech wydziałów: Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki. Łącznie w dyskusjach, którym celem była ocena programów studiów i sposobów kształcenia studentów z perspektywy pracodawców, wzięło udział ok. 50 przedstawicieli firm i organizacji samorządowych. Władze uczelni reprezentował Prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab...

czytaj więcej