Daily Archives 29 czerwca 2015

Seminarium EIQAS, Polska Komisja Akredytacyjna

W dniu 25 czerwca 2015 roku rozpoczęło się pięciodniowe międzynarodowe seminarium organizowane przez Polską Komisje Akredytacyjną. Tematyka spotkania poświęcona jest systemom jakości kształcenia na uczelniach wyższych oraz standardom opracowanym przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (ENQA). W gronie prelegentów znajduje się m.in. Tove Blytt Holment – członek panelu eksperckiego ENQA, natomiast przedstawiciele SGGW wraz z członkami innych polskich uczelni zostali zaproszeni w charakterze ekspertów...

czytaj więcej