Monthly Archives Grudzień 2015

Przegląd najlepszych prac magisterskich 2015

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ułatwia start studentom na rynku pracy, a także szeroko promuje swoich absolwentów. Autorzy najlepszych prac inżynierskich i magisterskich szybko stają się rozpoznawalni. Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW będąca organizatorem wystawy we współpracy z Muzeum SGGW oraz władzami wydziału wyróżnia najlepszych absolwentów kierunku Architektura krajobrazu w sposób szczególny organizując wystawę, na której prezentowane są najlepsze prace magisterskie. Wyróżnienia honorowe nadawane są przez m.in...

czytaj więcej