Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Piotr Boruszewski, prof. SGGW

 

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia

budynek 35, pokój 202

tel. 22 / 593 87 00

e-mail: jakoscksztalcenia@sggw.edu.pl