Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Piotr Boruszewski, prof. SGGW

 

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia

budynek 7, pokój 13

tel. 22 / 593 42 35

e-mail: jakoscksztalcenia@sggw.edu.pl