Publikacje

Rozwój Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w SGGW

Stakeholders participation in revolutionary development of the system of quality of education – case study of wuls-sggw in poland

Kształcenie na życzenie – pierwsze refleksje na temat internetowego systemu wyboru przedmiotów na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW