Monthly Archives Grudzień 2020

Harmonogram stosowania Narzędzi Monitorowania Jakości Kształcenia w SGGW

Podczas zebrania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, które odbyło się 1 grudnia 2020 r. zatwierdzony został harmonogram stosowania narzędzi monitorowania jakości kształcenia. Dokument ten stanowi rekomendacje dotycząca terminów stosowania poszczególnych narzędzi. Jednocześnie wydział ma pełne prawo do stosowania wybranych narzędzi monitorowania jakości kształcenia w dowolnym czasie w zależności od potrzeb.

czytaj więcej