Monthly Archives Listopad 2015

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Szanowni Państwo

Dokumentacja w obszarze jakości kształcenia została uzupełniona o nowelizację rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów  (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001833

czytaj więcej