Daily Archives 22 czerwca 2015

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)

Zapraszamy do zapoznania się z oficjalnym dokumentem  Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Dokument został zatwierdzony w trakcie konferencji ministerialnej (14-15.05.2015) w Yerevanu.

czytaj więcej

Internacjonalizacja Szkolnictwa Wyższego

Proces umiędzynarodowienia Uczelni jest jednym z kluczowych wyzwań stojących przed polskim szkolnictwem wyższym. Umiędzynarodowienie to nie tylko podejmowanie studiów przez studentów zagranicznych w Polsce, ale również  długo- i krótkoterminowe zatrudnianie kadry naukowej z zagranicy czy uczestnictwo polskich naukowców w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. Celem umiędzynarodowienia Polskich Uczelni jest doprowadzenie do tego, by więcej studentów i naukowców zagranicznych było na naszych uczelniach, by większy był nasz udział w międzynarodowych projektach badawczych, pozyskiwanie międzynarodowych akredytacji oraz stworzenie odpowiedniego zaplecza dydaktycznego...

czytaj więcej

Biuletyn informacyjny EXCURSUS poświęcony jakości kształcenia w SGGW

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Biuletynem informacyjnym EXCURSUS poświęconemu jakości kształcenia w SGGW. Kolejne numery będą ukazywać się w zakładce Baza wiedzy. Życzymy miłej lektury.

czytaj więcej