Daily Archives 25 lutego 2015

Walidacja efektów uczenia się

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami dotyczącymi kwestii walidowania efektów uczenia się poza formalnym systemem edukacji. Należy wskazać na coraz większą rolę efektów uczenia się, a nie samego procesu kształcenia, w kontekście wymagań pracodawców i globalnego rynku pracy. W tym świetle znaczenia nabiera konieczność stworzenia jasnego systemu walidowania kompetencji, które nabywane są drogą pozaformalną (na różnego rodzaju kursach i szkoleniach) oraz nieformalną (poprzez samodzielną naukę i doświadczenie np. w środowisku pracy). Do 2018 roku wszystkie kraje członkowskie UE mają obowiązek wprowadzenia jasnego systemu potwierdzania kompetencji, który będzie umożliwiał ich porównywanie przez pracodawców z różnych państw europejskich

czytaj więcej

Poziom 5 – brakujące ogniwo?

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawą publikacją, która poświęcona jest  zasadności i możliwości wprowadzenia do systemu polskiego szkolnictwa wyższego piątego poziomu Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji. Wyniki tego rozpoznania przedstawione są w poniższej publikacji.

czytaj więcej

Benchmarking w systemie szkonictwa wyższego

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami poświęconymi Benchmarkingowi w systemie szkolnictwa wyższego. Celem programów w ramach, których powstały poniższe publikacje jest ściślejsze powiązanie uczelni wyższych z otoczeniem , wzrost efektywności działania i poprawa międzynarodowej pozycji konkurencyjnej polskich szkół wyższych poprzez opracowanie i wdrożenie do praktyki systemu benchmarkingu, dostarczającego uczelniom dodatkowej, zaawansowanej informacji zarządczej.

czytaj więcej