Poziom 5 – brakujące ogniwo?

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawą publikacją, która poświęcona jest  zasadności i możliwości wprowadzenia do systemu polskiego szkolnictwa wyższego piątego poziomu Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji. Wyniki tego rozpoznania przedstawione są w poniższej publikacji.