Walidacja efektów uczenia się

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami dotyczącymi kwestii walidowania efektów uczenia się poza formalnym systemem edukacji. Należy wskazać na coraz większą rolę efektów uczenia się, a nie samego procesu kształcenia, w kontekście wymagań pracodawców i globalnego rynku pracy. W tym świetle znaczenia nabiera konieczność stworzenia jasnego systemu walidowania kompetencji, które nabywane są drogą pozaformalną (na różnego rodzaju kursach i szkoleniach) oraz nieformalną (poprzez samodzielną naukę i doświadczenie np. w środowisku pracy). Do 2018 roku wszystkie kraje członkowskie UE mają obowiązek wprowadzenia jasnego systemu potwierdzania kompetencji, który będzie umożliwiał ich porównywanie przez pracodawców z różnych państw europejskich