Daily Archives 9 lutego 2015

Szkolenie dotyczące pracy z osobami niestabilnymi emocjonalnie

W dniu 9 lutego br odbyło się szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych dotyczące pracy z osobami niestabilnymi emocjonalnie. Szkolenie zatytułowane „Zachowania psychiczne a zachowania agresywne. Jak je rozumieć i przeciwdziałać” poprowadziła pani mgr Elżbieta Dziuba – psycholog i psychoterapeuta z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SGGW. Spotkanie zorganizowała pani dr Beata Just-Brochocka, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Otwierając spotkanie Prorektor ds. Dydaktyki pan prof. dr hab. Bogdan Klepacki wskazał na rosnące znaczenie kompetencji pracowników Uczelni wobec narastającego problemu współpracy z osobami niestabilnymi emocjonalnie, oraz na potrzebę działań o charakterze systemowym, czego przykładem jest organizowane szkolenie...

czytaj więcej