Benchmarking w systemie szkonictwa wyższego

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami poświęconymi Benchmarkingowi w systemie szkolnictwa wyższego. Celem programów w ramach, których powstały poniższe publikacje jest ściślejsze powiązanie uczelni wyższych z otoczeniem , wzrost efektywności działania i poprawa międzynarodowej pozycji konkurencyjnej polskich szkół wyższych poprzez opracowanie i wdrożenie do praktyki systemu benchmarkingu, dostarczającego uczelniom dodatkowej, zaawansowanej informacji zarządczej.