Daily Archives 5 lutego 2015

Katalog Narzędzi Monitorowania Jakości Kształcenia w SGGW

Mając na uwadze konieczność podnoszenia skuteczności standardów zapewnienia  i doskonalenia jakości kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz uspójnienia podejścia w odniesieniu do narzędzi jej monitorowania Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia na spotkaniu w dniu 2 lutego 2015r. przyjęła Katalog Narzędzi Monitorowania Jakości Kształcenia zawierający zestaw narzędzi, które zaleca się do stosowania w ramach wydziałowych Wewnętrznych Systemów Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Katalog ma charakter otwarty. Wydział ma pełne prawo do stosowania innych narzędzi monitorowania i doskonalenia wewnętrznego systemu jakości kształcenia.

Link do Katalogu Narzędzi Monitorowania Jakości Kształcenia: http://jakoscksztalce...

czytaj więcej