Daily Archives 25 lutego 2020

Senat dyskutował o jakości kształcenia

W dniu 24 lutego 2020 r. na posiedzeniu Senatu dokonano corocznej oceny funkcjonowania obszaru jakości kształcenia w SGGW. Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia dr hab. Mariusz Maciejczak przedstawił wyniki studenckiej oceny zajęć dydaktycznych  w r. ak. 2018/2019 oraz ocenę skuteczności działania i zmiany w funkcjonowaniu Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w SGGW. Podczas dyskusji  Rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski wskazał m.in. na konieczność podejmowania zdecydowanych działań korekcyjnych przy jednoczesnej promocji dobrych praktyk i postaw w prowadzeniu dydaktyki, która w SGGW stanowi jeden ze strategicznych priorytetów.

Wyniki oceny studenckiej 2018/2019.

czytaj więcej