WEK’ujemy sukcesy!

Jak co semestr prosimy wszystkich Wykładowców, którzy prowadzili zajęcia, wstawili już oceny i zamknęli protokoły w systemie eHMS o wykonanie Weryfikacji Efektów Kształcenia. Krótka ankieta stanowi podsumowanie zakończonego cyklu kształcenia z perspektywy nauczyciela akademickiego. Warto napisać o sukcesach i o potencjałach do (ciągłego) doskonalenia w kolejnych cyklach.

Pozostaw odpowiedź

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>